รัฐเวอร์จิเนีย ขึ้นชื่อในเรื่องของความสำคัญขอบ ธรรมชาติ

August 13, 2019 admin 0

ประเทศสหรัฐอเมริกามีจุดแข็งอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ประเทศมีอาณาเขตกว้างมาก ความกว้างไม่ได้กว้างอย่างเดียวแต่มีความหลากหลายทางสภาพแวดล้อมด้วย ทั้งทะเลทราย ทะเลสาบ ภูเขา แห้งแล้ง ป่าไม้สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ ฯลฯ ซึ่งความหลากหลายได้กลายเป็นจุดเด่นของแต่ละรัฐไปด้วย หนึ่งในรัฐที่คนรักธรรมชาติต้องชอบนั่นคือ รัฐเวอร์จิเนีย เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งธรรมชาติ บ้านของประธานาธิบดี ก่อนจะไปว่ากันเรื่องของธรรมชาติ เอาเข้าจริงรัฐเวอร์จิเนียถือว่าเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีเลยก็ว่าได้ มีประธานาธิบดีมากมายที่มีถิ่นกำเนิดจากรัฐแห่งนี้นับนิ้วไล่เรียงกันไปก็จะมี จอร์จ วอชิงตัน, โทมัส เจฟเฟอร์สัน, เจมส์ แมดิสัน, เจมส์ มอนโร, […]

ธรรมชาติสำคัญมากอย่างไร หาคำตอบได้ด้วยตัวคุณ

June 11, 2018 admin 0

ทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญที่อยู่คู่กับโลกของเรามาอย่างเนิ่นนาน ซึ่งมนุษย์ได้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศตนเอง ประเทศไหนมีความอุดมสมบูรณ์อัดแน่นไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศนั้นจะเต็มไปด้วยความร่ำรวย มั่งคั่ง รวมทั้งมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสูงมากกว่าประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติน้อย แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียของมันก็คือ ถ้ามนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างไม่หาวิธีเก็บอนุรักษ์ไว้บ้าง ก็จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติสูญสิ้นไปจากโลกนี้ โดยไม่มีวันสร้างขึ้นมาได้อีก นอกจากใช้พลังงานอย่างอื่นเป็นเครื่องทดแทน ความสำคัญของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์ เป็นแหล่งตั้งต้นซึ่งเป็นที่มาของวัตถุดิบต่างๆ ใช้รองรับความต้องการต่างๆ ของมนุษย์ รวมทั้งเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ เป็นแหล่งซ่องสุมของเสียอันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ รวมทั้งของเหลือเดนจากขบวนการผลิตและการบริโภค ช่วยสร้างความสงบให้แก่จิตใจ เช่น วิวทิวทัศน์จากความงามของธรรมชาติ แถมยังช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอีกต่างหาก เป็นจุดเริ่มต้นของวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ […]

อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีง่ายๆ

April 11, 2018 admin 0

หนึ่งในปัญหาของโลกเราที่ดำเนินเกิดขึ้นมาอย่างเนิ่นนาน นั่นก็คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากการที่มนุษย์ได้นำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้ จนเกิดการเผาไหม้ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ หรือ ปัญหาการทิ้งขยะเน่าลงในแม่น้ำลำคลอง จนน้ำเกิดความเน่าเสีย ทำลายระบบนิเวศในน้ำ ก่อให้เกิดก๊าซพิษ เป็นต้น เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องหันมาตระหนัก และร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป วิธีการที่เรายกมาแนะนำให้คุณปฏิบัติตามในวันนี้เป็นวิธีเรียบง่าย สามารถทำได้ในชีวิตจริงอย่างไม่ลำบาก รวมทั้งคุณสามารถปลูกฝังลูกหลานให้ทำตามได้อีกด้วย 10 วิธีการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.หมั่นดูแลรักษารถยนต์ การดูแลรักษารถยนต์ของคุณ จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนไส้กรอง […]