ธรรมชาติสำคัญมากอย่างไร หาคำตอบได้ด้วยตัวคุณ

June 11, 2018 admin 0

ทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญที่อยู่คู่กับโลกของเรามาอย่างเนิ่นนาน ซึ่งมนุษย์ได้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศตนเอง ประเทศไหนมีความอุดมสมบูรณ์อัดแน่นไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศนั้นจะเต็มไปด้วยความร่ำรวย มั่งคั่ง รวมทั้งมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสูงมากกว่าประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติน้อย แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียของมันก็คือ ถ้ามนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างไม่หาวิธีเก็บอนุรักษ์ไว้บ้าง ก็จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติสูญสิ้นไปจากโลกนี้ โดยไม่มีวันสร้างขึ้นมาได้อีก นอกจากใช้พลังงานอย่างอื่นเป็นเครื่องทดแทน ความสำคัญของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์ เป็นแหล่งตั้งต้นซึ่งเป็นที่มาของวัตถุดิบต่างๆ ใช้รองรับความต้องการต่างๆ ของมนุษย์ รวมทั้งเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ เป็นแหล่งซ่องสุมของเสียอันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ รวมทั้งของเหลือเดนจากขบวนการผลิตและการบริโภค ช่วยสร้างความสงบให้แก่จิตใจ เช่น วิวทิวทัศน์จากความงามของธรรมชาติ แถมยังช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอีกต่างหาก เป็นจุดเริ่มต้นของวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ […]