อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีง่ายๆ

April 11, 2018 admin 0

หนึ่งในปัญหาของโลกเราที่ดำเนินเกิดขึ้นมาอย่างเนิ่นนาน นั่นก็คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากการที่มนุษย์ได้นำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้ จนเกิดการเผาไหม้ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ หรือ ปัญหาการทิ้งขยะเน่าลงในแม่น้ำลำคลอง จนน้ำเกิดความเน่าเสีย ทำลายระบบนิเวศในน้ำ ก่อให้เกิดก๊าซพิษ เป็นต้น เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องหันมาตระหนัก และร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป วิธีการที่เรายกมาแนะนำให้คุณปฏิบัติตามในวันนี้เป็นวิธีเรียบง่าย สามารถทำได้ในชีวิตจริงอย่างไม่ลำบาก รวมทั้งคุณสามารถปลูกฝังลูกหลานให้ทำตามได้อีกด้วย 10 วิธีการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.หมั่นดูแลรักษารถยนต์ การดูแลรักษารถยนต์ของคุณ จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนไส้กรอง […]